Produkty bio, a szczególne walory dekoracyjne

Walory dekoracyjne mogą oczywiście wyróżniać wszystkie elementy architektury ogrodowej, nawet te najbardziej podstawowe i na wskroś praktyczne.


Produkty bio, a istota ogrodu

Nie spodziewajmy się jednak harmonijnej kompozycji, jeśli każdemu z nich zechcemy powierzyć szczególnie ozdobną rolę. W nadmiarze dekoracji i zdobień zginie równowaga, a efekt będzie przytłaczał. Nie powinno się tego pomijać stawiając na produkty bio https://gardenstart.pl/pol_m_Preparaty-BIO-198.html.


Jednym ze spo­sobów na stworzenie spójnego obrazu jest zastosowa­nie jednorodnych materiałów konstrukcyjnych. Szczę­śliwe i ponadczasowe połączenia daje na przykład ma­riaż surowców naturalnych, utrzymanych w złamanych barwach: zgniłej zieleni, odcieniach brązu, kolorze ce­glanym czy piaskowym, ewentualnie dopełnionych jed­nym z czystych kolorów: czerwonym, białym czy nie­bieskim.


Skojarzenie tej dopełniającej barwy z pojedyn­czymi, najciekawszymi według ogrodnika akcesoriami nada im charakter dominanty, czyli detalu przyciąga­jącego wzrok. Czy będą to pojedyncze białe obeliski nawiązujące do białej ławeczki pod domem, czerwo­na altana korespondująca z czerwonymi okiennicami domu, czy też niebieski trejaż przy wejściu i niebieskie podpory dla pnączy, a więc zależy od gustu, potrzeb i fantazji właściciela. A oto jakie jeszcze ogrodowe konstrukcje i akcesoria mamy do dyspozycji. Warto jest zatem postawić na produkty bio.


Murek oporowy stanowi szczególny rodzaj obrzeża. Potrzebny jest głównie tam, gdzie wy­stępują duże i rozległe spadki terenu. Ale nie tyl­ko. Bywa, że projektujemy go świadomie nawet na płaskich działkach po to, by podnieść walory terenu: podtrzymuje skarpy, ogranicza podwyż­szone grządki, urozmaica alpinaria i ogrody skal­ne.


Może powstawać na takiej samej zasadzie jak nawierzchnia, a więc cięższy i bardziej wytrzymały wymaga głębokiej podbudowy, z użyciem za­prawy, a lżejszy - zwykle tylko podsypki. Ładny, naturalny efekt uzyskamy, wznosząc suchy mur. Są to płaskie lub prostokątne kamienie układane jeden na drugim bez żadnego spoiwa. Oczywiście nie jest to trwałe rozwiązanie we wszystkich sy­tuacjach. Stromą skarpę samodzielnie i stosun­kowo łatwo zabezpieczymy gotowymi gazonami ogrodowymi, które wypełnimy dowolną roślin­nością, jeżeli chodzi o produkty bio.